Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lỗ cống "nuốt người" và "lỗ hổng" trong quản lý!