Lễ hội chọi trâu không có tội, chỉ vì quản lí chưa tốt thôi

Chọi trâu ở Đồ Sơn (ảnh: Zing.vn).
Chọi trâu ở Đồ Sơn (ảnh: Zing.vn).