Lật lại hồ sơ Vụ án Hồ Duy Hải: Đưa chứng cứ giả, khác gì “lấy gậy” đập chân mình

Hồ Duy Hải trước khi vướng vòng lao lý.
Hồ Duy Hải trước khi vướng vòng lao lý.