Lát gỗ lim đường đi bộ: Bài học về con đường ở Đập Đá còn đó

Mặt đường đi bộ và mặt nước sông Hương cách nhau rất thấp vào mùa khô. Nên việc con đường bị ngập vào mùa mưa lũ là điều dễ dàng nhận ra. Ảnh: NĐT
Mặt đường đi bộ và mặt nước sông Hương cách nhau rất thấp vào mùa khô. Nên việc con đường bị ngập vào mùa mưa lũ là điều dễ dàng nhận ra. Ảnh: NĐT
Mặt đường đi bộ và mặt nước sông Hương cách nhau rất thấp vào mùa khô. Nên việc con đường bị ngập vào mùa mưa lũ là điều dễ dàng nhận ra. Ảnh: NĐT