Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lãnh đạo tỉnh cà phê với doanh nhân, khi nào cà phê với dân?

VCCI tổ chức buổi cà phê doanh nhân với chủ đề “Sáng kiến cải cách từ cơ sở” chiều 14.3. Ảnh: Báo Pháp luật.
VCCI tổ chức buổi cà phê doanh nhân với chủ đề “Sáng kiến cải cách từ cơ sở” chiều 14.3. Ảnh: Báo Pháp luật.