“Lạm thu” tại Quảng Bình: Công và tội

Trường Tiểu học Nam Dinh - nơi phát hiện tình trạng lạm thu. Ảnh: Lê Phi Long
Trường Tiểu học Nam Dinh - nơi phát hiện tình trạng lạm thu. Ảnh: Lê Phi Long