Làm du lịch nhưng lại tàn phá tài nguyên du lịch

Tàu hút cát trái phép tại bãi sá sùng của người dân. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu hút cát trái phép tại bãi sá sùng của người dân. Ảnh: Nguyễn Hùng