Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Làm du lịch nhưng lại tàn phá tài nguyên du lịch

Tàu hút cát trái phép tại bãi sá sùng của người dân. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu hút cát trái phép tại bãi sá sùng của người dân. Ảnh: Nguyễn Hùng