Kiến nghị "tái sinh" xăng A92: Vì dân hay vì lợi nhuận?

Xăng E5 cần được đối xử bình đẳng với xăng khoáng trong kinh doanh. Ảnh: Zing
Xăng E5 cần được đối xử bình đẳng với xăng khoáng trong kinh doanh. Ảnh: Zing
Xăng E5 cần được đối xử bình đẳng với xăng khoáng trong kinh doanh. Ảnh: Zing