Không thể để những loại “tà thuyết” làm mê muội người hiền lương

Người đàn ông này tên Nguyễn Văn Tạo, rơi nước mắt kể lại việc "mất" con vào tay "Hội thánh Đức chúa trời" (ảnh: saostar.vn).
Người đàn ông này tên Nguyễn Văn Tạo, rơi nước mắt kể lại việc "mất" con vào tay "Hội thánh Đức chúa trời" (ảnh: saostar.vn).
Người đàn ông này tên Nguyễn Văn Tạo, rơi nước mắt kể lại việc "mất" con vào tay "Hội thánh Đức chúa trời" (ảnh: saostar.vn).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top