Không phải chợ, mà chính kế hoạch đeo vòng cho heo đang thất thủ!

Heo không rõ nguồn gốc vẫn được nhập vào chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: MQ.
Heo không rõ nguồn gốc vẫn được nhập vào chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: MQ.
Heo không rõ nguồn gốc vẫn được nhập vào chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: MQ.
Lên top