Không phải 600, mà có tới hàng nghìn “anh chị” cho vay nặng lãi…

Gia đình có người thiếu nợ bị đối tượng đòi nợ kiểu xã hội đen phun xịt sơn. Ảnh: LDO.
Gia đình có người thiếu nợ bị đối tượng đòi nợ kiểu xã hội đen phun xịt sơn. Ảnh: LDO.
Gia đình có người thiếu nợ bị đối tượng đòi nợ kiểu xã hội đen phun xịt sơn. Ảnh: LDO.
Lên top