Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Không kiểm soát chặt, “giấy phép con” sẽ trở thành “giấy phép cha”

Trong Phiên họp Chính phủ thường kì tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến tình trạng 5.719 "giấy phép con" (ảnh:VGP).
Trong Phiên họp Chính phủ thường kì tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập đến tình trạng 5.719 "giấy phép con" (ảnh:VGP).