Không ít người muốn ông Hải bỏ cuộc, nhưng chúng ta ủng hộ…

Ông Hải cho biết những tin nhắn, điện thoại dọa giết ông, đang được cơ quan công an điều tra (ảnh: Trường Sơn).
Ông Hải cho biết những tin nhắn, điện thoại dọa giết ông, đang được cơ quan công an điều tra (ảnh: Trường Sơn).