Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không được sử dụng khái niệm “bí mật nhà nước” một cách tùy tiện!