QUAN SÁT NGHỊ TRƯỜNG

Không để “nát” rồi mới chữa!

Đại biểu Thái Trường Giang. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Thái Trường Giang. Ảnh: Quochoi.vn
Đại biểu Thái Trường Giang. Ảnh: Quochoi.vn