Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Không chỉ đấu với YouTube, Facebook Watch còn đấu với các nhà đài

Một video phát trên Facebook Watch.
Một video phát trên Facebook Watch.