Không chỉ đấu với YouTube, Facebook Watch còn đấu với các nhà đài

Một video phát trên Facebook Watch.
Một video phát trên Facebook Watch.
Một video phát trên Facebook Watch.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top