Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không ai chết vì hiến máu, nhưng đã và sẽ có nhiều người chết vì thiếu máu!

Ngày hội hiến máu tình nguyện thành phố Hội An năm 2016 - Ảnh: Trung An Mỹ
Ngày hội hiến máu tình nguyện thành phố Hội An năm 2016 - Ảnh: Trung An Mỹ