Không ai chết vì hiến máu, nhưng đã và sẽ có nhiều người chết vì thiếu máu!

Ngày hội hiến máu tình nguyện thành phố Hội An năm 2016 - Ảnh: Trung An Mỹ
Ngày hội hiến máu tình nguyện thành phố Hội An năm 2016 - Ảnh: Trung An Mỹ
Ngày hội hiến máu tình nguyện thành phố Hội An năm 2016 - Ảnh: Trung An Mỹ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top