Khoán xe công: Định lượng chi phí, định lượng hành vi sử dụng và lạm dụng

Xe công tại TP.HCM (ảnh:Trung Sơn/Vnexpress.net).
Xe công tại TP.HCM (ảnh:Trung Sơn/Vnexpress.net).
Xe công tại TP.HCM (ảnh:Trung Sơn/Vnexpress.net).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top