Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi Việt Nam cử 3 thành phố gia nhập mạng lưới thông minh

Thành phố thông minh là gì? (Ảnh minh hoạ)
Thành phố thông minh là gì? (Ảnh minh hoạ)