Khi Việt Nam cử 3 thành phố gia nhập mạng lưới thông minh

Thành phố thông minh là gì? (Ảnh minh hoạ)
Thành phố thông minh là gì? (Ảnh minh hoạ)
Thành phố thông minh là gì? (Ảnh minh hoạ)