Khi siêu máy bơm không đọ nổi với... siêu vô ý thức

Dưới cống là... siêu rác. Ảnh: Trường Sơn
Dưới cống là... siêu rác. Ảnh: Trường Sơn
Dưới cống là... siêu rác. Ảnh: Trường Sơn