Khi những “con ngáo” chiếm sóng!

Nguyễn Thị Kim Tuyến - Giám đốc Công ty MST (MST English) chửi học sinh là "óc lợn". Ảnh: YouTube
Nguyễn Thị Kim Tuyến - Giám đốc Công ty MST (MST English) chửi học sinh là "óc lợn". Ảnh: YouTube
Nguyễn Thị Kim Tuyến - Giám đốc Công ty MST (MST English) chửi học sinh là "óc lợn". Ảnh: YouTube

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM