Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khỉ Kong và cô gái ngủ ngày

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet