Khi đại biểu Quốc hội tự thấy ..."xấu hổ"

ảnh minh họa
ảnh minh họa
ảnh minh họa