Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Khi đại biểu Quốc hội tự thấy ..."xấu hổ"

ảnh minh họa
ảnh minh họa