Khi cựu Phó Tổng Thanh tra cũng bị mắng "như tát nước vào mặt"

Bộ phận một cửa phường Văn Miếu, nơi từng xảy ra sự việc "hành" dân khi xin giấy chứng tử. Ảnh TV
Bộ phận một cửa phường Văn Miếu, nơi từng xảy ra sự việc "hành" dân khi xin giấy chứng tử. Ảnh TV
Bộ phận một cửa phường Văn Miếu, nơi từng xảy ra sự việc "hành" dân khi xin giấy chứng tử. Ảnh TV
Lên top