Hủ tục - giữ hay bỏ: Các biến tướng của lễ hội

Nhét tiền vào tay tượng Phật tại hội Lim (Bắc Ninh) 2014. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhét tiền vào tay tượng Phật tại hội Lim (Bắc Ninh) 2014. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhét tiền vào tay tượng Phật tại hội Lim (Bắc Ninh) 2014. Ảnh: Hải Nguyễn