Hợp pháp hóa đặt cược thể thao mở ra thêm nguồn thu ngân sách

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thể thao sửa đổi, chính thức hợp pháp hóa cá cược thể thao.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thể thao sửa đổi, chính thức hợp pháp hóa cá cược thể thao.
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thể thao sửa đổi, chính thức hợp pháp hóa cá cược thể thao.
Lên top