Học nghề cho tương lai

Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí đại học. Ảnh: Internet
Thí sinh nộp hồ sơ đăng kí đại học. Ảnh: Internet