Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoan nghênh EVN miền Nam, nhưng cần làm đúng thực chất

Kiểm tra đồng hồ điện (ảnh:EVN).
Kiểm tra đồng hồ điện (ảnh:EVN).