Hoa hậu Phạm Hương bị làm mờ vòng 1 trên truyền hình Indonesia: Nhập gia phải biết tùy tục

Hoa hậu Phạm Hương và bộ trang phục sau đó bị che vòng 1 trên sóng truyền hình
Hoa hậu Phạm Hương và bộ trang phục sau đó bị che vòng 1 trên sóng truyền hình
Hoa hậu Phạm Hương và bộ trang phục sau đó bị che vòng 1 trên sóng truyền hình