Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hoa hậu mà xấu sao?

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (ảnh: Missosology).
Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (ảnh: Missosology).