Hi vọng trường Lương Thế Vinh lắng nghe, để trở thành đẳng cấp

HS trường Lương Thế Vinh có điểm đầu vào cao, thành tích tốt. Ảnh: Kênh 14
HS trường Lương Thế Vinh có điểm đầu vào cao, thành tích tốt. Ảnh: Kênh 14
HS trường Lương Thế Vinh có điểm đầu vào cao, thành tích tốt. Ảnh: Kênh 14
Lên top