Hết phá núi Sơn Trà, lại lấn biển Ngũ Hành Sơn - nhức mắt quá!

Biệt thự xây dựng sai phép trong dự án The Song, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ảnh:sggp.org.vn.
Biệt thự xây dựng sai phép trong dự án The Song, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ảnh:sggp.org.vn.
Biệt thự xây dựng sai phép trong dự án The Song, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ảnh:sggp.org.vn.