Heo bị bơm thuốc mê hay sự “mê ngủ” tại những lò mổ…

Số heo bị tiêm thuốc nằm la liệt tại trại. Ảnh: Sơn Hòa.
Số heo bị tiêm thuốc nằm la liệt tại trại. Ảnh: Sơn Hòa.
Số heo bị tiêm thuốc nằm la liệt tại trại. Ảnh: Sơn Hòa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top