Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hệ lụy của xu hướng “một mình một chợ”

(Ảnh cắt từ clip).
(Ảnh cắt từ clip).