Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hãy tôn trọng học sinh trước khi nói đến những điều to tát!

"Tôn sư trọng đạo" là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ảnh: unescovietnam.vn
"Tôn sư trọng đạo" là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ảnh: unescovietnam.vn