Hãy tôn trọng học sinh trước khi nói đến những điều to tát!

"Tôn sư trọng đạo" là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ảnh: unescovietnam.vn
"Tôn sư trọng đạo" là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ảnh: unescovietnam.vn
"Tôn sư trọng đạo" là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ảnh: unescovietnam.vn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM