Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hãy tin tưởng để đội tuyển đi xa hơn

Đã vui, đã khóc thì xin hãy yêu thương đúng nghĩa. Ảnh: NĐT
Đã vui, đã khóc thì xin hãy yêu thương đúng nghĩa. Ảnh: NĐT