Hay là chính chúng ta đang tự giết mình?

Các mẫu vật được đưa đến buổi họp báo về hỗn hợp càphê, pin, sỏi đá để trộn vào hồ tiêu. Ảnh: Tiền Phong.
Các mẫu vật được đưa đến buổi họp báo về hỗn hợp càphê, pin, sỏi đá để trộn vào hồ tiêu. Ảnh: Tiền Phong.