Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hãy dừng tung hô “hoa hậu tình - tiền” đi, các “anh hùng bàn phím“!

(Ảnh: P.B).
(Ảnh: P.B).