Hãy dành một lời cảm ơn cô Nhung!

Tình cảm của những học sinh nhỏ đã giúp "cô giáo quỳ xin lỗi" đứng vững.
Tình cảm của những học sinh nhỏ đã giúp "cô giáo quỳ xin lỗi" đứng vững.
Tình cảm của những học sinh nhỏ đã giúp "cô giáo quỳ xin lỗi" đứng vững.