Hãy cứu lấy những vỉa hè đang tan nát!

(ảnh:sggp.org.vn).
(ảnh:sggp.org.vn).
(ảnh:sggp.org.vn).