Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hậu 8.3: Chừng mực thôi chúc mừng và lễ hội

Du khách đến núi Thần Đinh (Quảng Bình) thắp hương và đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Lê Phi Long
Du khách đến núi Thần Đinh (Quảng Bình) thắp hương và đi lễ chùa đầu năm. Ảnh: Lê Phi Long