Hàng nghìn hồ sơ đạt điểm tuyệt đối suốt 5 năm học: “Lạm phát điểm 10!”

Con sâu bệnh thành tích "đang trở lại và lợi hại hơn xưa" (Ảnh: ST)
Con sâu bệnh thành tích "đang trở lại và lợi hại hơn xưa" (Ảnh: ST)
Con sâu bệnh thành tích "đang trở lại và lợi hại hơn xưa" (Ảnh: ST)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top