Hải Phòng: Từ rồng “Pikachu” đến tượng 12 con giáp "thoát y"

Rồng "pikachu" năm 2017 và Tượng 12 con giáp năm 2018 tại Hải Phòng
Rồng "pikachu" năm 2017 và Tượng 12 con giáp năm 2018 tại Hải Phòng
Rồng "pikachu" năm 2017 và Tượng 12 con giáp năm 2018 tại Hải Phòng
Lên top