Hai bà nội, hai cháu chết và một tia hy vọng về tình người

Có nhiều dư luận khác nhau về sự liên quan của bà nội với cái chết của người cháu ở Thanh Hóa. Ảnh: HT
Có nhiều dư luận khác nhau về sự liên quan của bà nội với cái chết của người cháu ở Thanh Hóa. Ảnh: HT