Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội nên chặt, tỉa bớt hoa sữa?

Hoa sữa. Ảnh: Cường Ngô
Hoa sữa. Ảnh: Cường Ngô