Hà Nội có “con sông đại lộ“!

Tây Hà Nội như một biển nước khổng lồ sau một cơn mưa. Ảnh: Dân trí.
Tây Hà Nội như một biển nước khổng lồ sau một cơn mưa. Ảnh: Dân trí.