Grab gặp “vận hạn”, các đối thủ có bớt lo?

Cuộc "hôn phối" Grab - Uber đang gặp "vận hạn".
Cuộc "hôn phối" Grab - Uber đang gặp "vận hạn".
Cuộc "hôn phối" Grab - Uber đang gặp "vận hạn".
Lên top