Gỗ lậu của Phượng “râu” và những lỗ kim “không biết”

Gỗ của Phượng "râu" sát Đồn Biên phòng 747, Đắk Lắk (ảnh: Đình Văn/LĐO).
Gỗ của Phượng "râu" sát Đồn Biên phòng 747, Đắk Lắk (ảnh: Đình Văn/LĐO).