Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Gỗ lậu của Phượng “râu” và những lỗ kim “không biết”

Gỗ của Phượng "râu" sát Đồn Biên phòng 747, Đắk Lắk (ảnh: Đình Văn/LĐO).
Gỗ của Phượng "râu" sát Đồn Biên phòng 747, Đắk Lắk (ảnh: Đình Văn/LĐO).