Giáo sư Bỉ lên tiếng về thông tin “70% giáo viên không có năng khiếu sư phạm”

Sinh viên sư phạm thực tập tại một trường THCS ở TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Sinh viên sư phạm thực tập tại một trường THCS ở TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Sinh viên sư phạm thực tập tại một trường THCS ở TP.HCM - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Lên top