Giáo sư âm nhạc nghe rất hài nhưng cần nhìn vào sự thật

Ngọc Sơn dành tặng cho mẹ bằng khen có dòng giới thiệu là "Giáo sư âm nhạc". Ảnh: NV
Ngọc Sơn dành tặng cho mẹ bằng khen có dòng giới thiệu là "Giáo sư âm nhạc". Ảnh: NV